Kinoreklame

Med kinoreklame når du ut til ca. 35.000 publikummarar på eitt år. Den lokale reklamen er digitalisert så den er enkel å både lage og skifte ut.

Reklamen på Kino Førde er digitalisert og kinoen har avtale med Media Direct Norge om at dei skal drifte både den lokale og nasjonale reklamen ved kinoen. Dei både lagar reklamen og teiknar kontrakt med lokale annonsørar.

Snarvegar