Jegerprøva

Som ny jeger må du ha jegerprøvekurs. Dette kurset er obligatorisk og på 30 timar. Etter kurs må du ha bestått eksamen før du kan utøve jakt og fangst. Kommunen organiserer eksamen. Etter bestått prøve vert du registrerte i Jegerregisteret.

 

Aktuelt i 2018

Spørsmål om jegerprøvekurs?

I Førde blir det som regel starta opp jegerprøvekurs i februar kvart år (påmelding i januar). Om du har spørsmål knytt til jegerprøvekurs, kan du ta kontakt med Førde Jakt og fiskelag eller Oddbjørn Sellevoll, Førde kommune, tlf. 57 61 27 23/905 33 509. 
 

Eksamen 

Eksamen, etter endt jegerprøvekurs vert gjennomført elektronisk. Eksamensavgifta er 300 kroner per forsøk. Informasjon om kurs, eksamen og eksempelprøver finn du på jegerprøveeksamen.no

Snarvegar