Høyreapparat og synshjelpemiddel

Syn- og hørselskontakt i Førde kommune

Kvar tysdag arbeider ho fast med oppgåver knytt til syn og hørsel. 

Kva kan syn- og hørselskontakten hjelpe til med

  • Hjelpe deg og informere om kva tilbod og rettar du har som synshemma og/eller hørselshemma.
  • Kartlegge behov for tekniske hjelpemiddel knytt til syn og hørsel, og hjelpe deg med å søkje om desse hos NAV Hjelpemiddelsentral.
  • Hjelpe deg med utprøving og utlevering av hjelpemiddelet du har fått.
  • Samarbeide med vaktmeister og NAV Hjelpemiddelsentral når du har behov for sjekk og reparasjon av hjelpemiddel.

 

Besøksadresse

Langebruvegen 34. Inngang bak Helsetunet ved Heimetenesta

Sist endra 28.02.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering