Høyreapparat og synshjelpemiddel

Syn- og hørselskontakt i Førde kommune

Kvar onsdag arbeider han fast med oppgåver knytt til syn og hørsel. 

Kva kan syn- og hørselskontakten hjelpe til med

  • Hjelpe deg og informere om kva tilbod og rettar du har som synshemma og/eller hørselshemma.
  • Kartlegge behov for tekniske hjelpemiddel knytt til syn og hørsel, og hjelpe deg med å søkje om desse hos NAV Hjelpemiddelsentral.
  • Hjelpe deg med utprøving og utlevering av hjelpemiddelet du har fått.
  • Samarbeide med vaktmeister og NAV Hjelpemiddelsentral når du har behov for sjekk og reparasjon av hjelpemiddel.

 

Besøksadresse

Langebruvegen 34. Inngang bak Førde Helsetun ved heimetenesta.

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar