Hjelp i heimen

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp, tryggleikstiltak eller sjukepleie. 

 

Når du søkjer om tenester som gjeld hjelp i heimen er det Tildelingseininga som behandlar søknaden. Tenestene vert innvilga etter ei individuell vurdering av ditt hjelpebehov. 

Publisert av Catrine Andresen. Sist endra 06.07.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Leiar for Tildelingseininga

Snarvegar

 
 
Login for redigering