Hjelp i heimen

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp, tryggleikstiltak eller sjukepleie. 

 

Når du søkjer om tenester som gjeld hjelp i heimen er det Tildelingseininga som behandlar søknaden. Tenestene vert innvilga etter ei individuell vurdering av ditt hjelpebehov. 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Heimetenesta Døgnopent

Telefon : 57 02 12 70

Snarvegar