Hjelp i heimen

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp, tryggleikstiltak eller sjukepleie. 

 

Når du søkjer om tenester som gjeld hjelp i heimen er det Tildelingseininga som behandlar søknaden. Tenestene vert innvilga etter ei individuell vurdering av ditt hjelpebehov. 

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Heimetenesta Døgnopent

Telefon : 57 02 12 70

Snarvegar