Helsestasjon for ungdom og studentar/unge vaksne

Helsestasjon for ungdom og studentar/unge vaksne er eit tilbod til deg mellom 12 og 25 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestille time. 

Tilbodet er eit samarbeid med Studentsamskipnaden på Vestlandet. 

Opningstider Helsestasjon for ungdom og studentar/unge vaksne

  • Tysdagar: kl. 14.00–17.00
     

Kontaktinformasjon Førde helsestasjon

Helsestasjonen held til i Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje. 

  • telefon: 57 72 21 30 (kl. 08.00–11.30 og 12.30–15.00)
  • postadresse: Førde kommune, postboks 338, 6802 Førde

Følg gjerne Helsestasjon for ungdom Førde på Facebook
 

Kva får du hjelp til?

På helsestasjon for ungdom og studentar/unge vaksne kan du få råd og rettleiing om blant anna seksualitet, prevensjon, psykiske problem, rus og kosthald. Her kan du teste deg for seksuelt overførbare sjukdomar, og eventuelt få behandling mot dette. 


Du møter både helsesjukepleiar, jordmor og lege. Du kan få råd og rettleiing av fagpersonane som er på helsestasjonen eller dei kan vise deg vidare til fastlege og/eller spesialist ved behov. 

Kontakt

Helsestasjonen, Sentralbord

Telefon : 57 72 21 30

Snarvegar