Helsestasjon for barn

Helsestasjonen er ei gratis teneste til barn og tilbyr

 • barnevaksinasjon
 • helseundersøkingar
 • førebyggjande psykososialt arbeid
 • opplysningsverksemd
 • heimebesøk
 • hjelp og samarbeid med skule
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

Kontaktinformasjon Førde helsestasjon

 • telefon: 57 72 21 30, kl. 08.00–15.00
 • besøksadresse: Hafstadvegen 42, Førde rådhus, 3. etasje
 • postadresse: Førde helsestasjon, Postboks 338, 6802 Førde
 • e-post: postmottak@forde.kommune.no

Følg gjerne Førde helsestasjon på Facebook
 

Temagrupper for sped-og småbarnsforeldre

Her finn du program for temagruppene i 2019. Foreldre må gjerne møte opp før og bli verande for å prate med kvarandre etter temainnslaget. Tips: kombiner gjerne barselgruppetreff og temagruppe. 

Temagrupper på Førde helsestasjon 2019 Stad: Oppmøte Førde helsestasjon, 3. etasje i Førde rådhus, kl. 12.00 - 12.45. Meld deg på til helsesjukepleiar eller i ekspedisjonen til helsestasjonen. Då får du SMS-varsel dagen før temagruppa.
Temagrupper på Førde helsestasjon 2019
Dato Tema Ansvarleg
25. februar Førstehjelp til barn (max 12 deltakarar). FULLT Annlaug og Jorunn, helsesjukepleiarar
25. mars Mat og måltid til spedbarn Trine helsesjukepleiar og student Else-Marie
29. april Motorisk utvikling 0-1 år Elisabeth J. Verås, fysioterapeut
27. mai Samspel foreldre og barn + mobilbruk Maria Bergsholm, helsestasjonspsykolog
23. september Søvn i spedbarnsalder Kristine, helsesjukepleiar
28. oktober Førstehjelp til barn (max 12 deltakarar) Annlaug og Jorunn, helsesjukepleiarar
25. november Feber og sjukdom hos sped- og småbarn (NB, kan bli endringar) Helsestasjonslege

Kontakt

Helsestasjonen, Sentralbord

Telefon : 57 72 21 30

Snarvegar