Hamneområde - hamnesjef

Førde kommune inngår i Alden hamneområde.

 

Tryggleik på sjøen er eit sentralt tema for alle som bur ved kysten. Alden hamneområde skal blant anna ha fokus på vedlikehald av kommunale sjømerke, fjerning av hindringar og tilsyn med kaianlegg. Kystverket skal som før ha ansvar for hovudleier og bileier i heile området.

 

Alden hamneområde er eit samarbeidsprosjekt mellom kyst- og fjordkommunar i Ytre Sogn og Sunnfjord; Askvoll, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad og Naustdal.

Flora Hamn KF er sekretariat og ansvarleg for den operative drifta.

Einingsleiar for Teknisk drift er hamnesjef.

Snarvegar