Graveløyve

Du må ha eit graveløyve frå kommunen før du starar å grave. Send søknadssskjema saman med svar frå gravemeldingstenesta.

Kommunen gir graveløyve på grunnlag av utfylt søknadsskjema om graveløyve (PDF, 29 kB). Dersom det er gatelys i område der det skal gravast, må gatelyskabel påvisast spesielt.

 

Ved all graving skal gravemeldingstenesta kontaktast for evt. påvising av kablar i grunnen. Du kontaktar dei ved å nytte den web-baserte portalen www.gravemelding.no

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar