Gebyr for vatn og kloakk

Årsgebyr for vatn og kloakk

Årsgebyr for vatn og kloakk er eit årleg gebyr som du må betale til Førde kommune når eigedommen din er tilknytta det kommunale vass- og kloakknettet.


Har du vassmålar, melder du inn vassmålarstand ein gong i året. 

Kommunen reknar årsgebyr for vatn og kloakk frå den dato du har fått ferdigattest/bruksløyve på bygget. Servicetorget sender ut faktura etter at ferdigattest/bruksløyve er gitt.

Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2019
Årsgebyr for vatn og kloakk
Arealklasse Vatn Kloakk Samla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2) kr 1393 kr 2963 kr 4356
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2) kr 2129 kr 4540 kr 6669
Arealklasse 2 B (201 -350 m2) kr 2572 kr 5485 kr 8057
Arealklasse 3 (351 - 450 m2) kr 2940 kr 6274 kr 9214
Deretter pr.100 m2 kr 1475 kr 3152 kr 4627
Pris målt forbruk pr m3 kr 14,75 kr 31,52
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Forfall på faktura er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november
Klikk for stort bilete

 

Kommunale avgifter skal betalast fire gonger i året

Kommunale avgifter, termin og betalingsfrist Vatn- og kloakkgebyr, renovasjonsgebyr, eigedomsskatt og feie- og tilsynsgebyr
Kommunale avgifter, termin og betalingsfrist
Termin Betalingsfrist Periode
1 15. februar Januar, februar, mars
2 15. mai April, mai, juni
3 15. august Juli, august, september
4 15. november Oktober, november, desember
Klikk for stort bilete

Eigedommar som betalar festeavgift blir fakturert for den på 4. termin. Eigedommar med vassmålar blir avrekna på 1. termin påfølgjande år. 

 

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen.

 

Har du mista fakturaen, ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00. 

 

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk

Tilkoplingsgebyr er eit eingongsgebyr som må betalast når du knyter eigedommen din til det kommunale vass- og kloakknettet, eller du får pålegg om slik tilkopling.

 

Ved byggemelding vert det søkt om tilkopling til det kommunale vass- og kloakknettet. For eksisterande bygg kan kommunen gje pålegg om tilkopling. 

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2019
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk
Tilkoplingsgebyr Vatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2) kr 2000 kr 2000
Arealklasse 2 A (91-200 m2) kr 4000 kr 4000
Arealklasse 2 B (201-350 m2) kr 6000 kr 6000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2) kr 8000 kr 8000
Deretter per 100 m2 kr 1000 kr 1000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Klikk for stort bilete

 

Betalingsvanskar

Dersom du av ulike grunnar ikkje klarar å betale tilsendt faktura innan fristen, må du ta kontakt med kommunen slik at ny dato for betaling kan avtalast. Det er viktig at du tek kontakt før fakturaen forfell til betaling, slik at kravet ikkje vert sendt til inkasso.

 

Ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00, via chat eller per e-post: postmottak@forde.kommune.no

 

Om du ikkje betalar dei kommunale avgiftene i tide, må du betale forseinkingsrenter. Skatteoppkrevaren har plikt til å kreve inn dei kommunale avgiftene. Kravet er sikra med lovfesta pant i eigedommen. Det betyr at eigedommen i verste fall kan bli tvangssolgt om du ikkje betalar. 

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Servicetorget om du har spørsmål kring prisar, faktura og anna som gjeld gebyr innan vatn og kloakk. 

  • Telefon Servicetorget 57 72 20 00

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar