Friskliv og frivilligsenter

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Friskliv og frivilligsenteret held til i Firda Avis bygget, Firdavegen 12.

Vi har kopla saman Førde sin frisklivsentral og frivilligsentral

Opningstider

Måndag–fredag: kl. 09.00–15.00

 

Kontaktinformasjon 

  • Telefon: 476 88 025
  • Besøksadresse: Firda Avis, Firdavegen 12

 

Vi gir deg ein Frisklivsresept

Tilbodet gir deg ein frisklivsresept innan helsefremjande og førebyggande helseteneste. Målgruppa er dei som har auka risiko for, eller som allereie har utvikla sjukdom og som treng oppfølging av helsepersonell til å endre levevanar og mestre sin sjukdom. 

 

Du kan få Frisklivsresept gjennom lege, NAV eller anna helsepersonell, men du kan også ta kontakt med oss på eige initiativ og tinge time. 

 

Tilbodet passar for dei som treng starthjelp for å endre livsstil, og som på sikt vil kunne klare seg på eiga hand. Du treng ikkje nokon spesifikk diagnose for å få tilbod hos oss. 

 

Kontakt

Camilla Søvig

Frisklivskoordinator
Telefon : 476 88 025
bilde av personen: Kari  Valle

Kari Valle

Leiar Førde Frivilligsentral
Telefon : 476 88 025

Snarvegar