Førde Tomteselskap

Kontaktinformasjon Førde Tomteselskap AS

Ledige tomter

Førde Tomteselskap har for tida ledige einebustadtomter i Farsundfeltet som ligg ca 6 km frå Førde mot Jølster.

 

Tomtefelt under planlegging

Førde Tomteselskap arbeider med planar for utviding av byggefelta Slåttebakkane og Farsund.

 

1. Slåttebakkane

Status for arbeidet er: Reguleringsplan/reguleringsendring  for Slåttebakkane vart vedteken i Førde Bystyre 16 juni. 2016. Tomteselskapet vil prosjektere utbygginga og forventar å ta endeleg stilling til utbygging hausten 2016. 

 

2. Farsundfeltet

For utviding av Farsundfeltet er det sendt planframlegg til Førde kommune og forventa framdrift er at reguleringsplan kan verte vedteken hausten 2016. Etter vedtak av reguleringsplan vil utbygginga verte prosjektert og Tomteselskapet forventar å ta endeleg stilling til utbygginga vinteren 2016. 
 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 08.12.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering