Førde Tomteselskap

Kontaktinformasjon Førde Tomteselskap AS

  • Leiar: Gisle Stafsnes
  • Telefon: 916 13 487
  • E-post: gisle.stafsnes@forde.kommune.no
  • Besøksadresse: Førde rådhus, Hafstadvegen 42
  • Postadresse: Førde Tomteselskap, postboks 392, 6802 Førde

Ledige tomter

Førde Tomteselskap har for tida ledige einebustadtomter i Brendeholten i Slåttebakkane. Det nye feltet ligg mellom den eldre delen av Brendeholten og Hjortefaret. 

Tomtefelt under planlegging

Førde Tomteselskap arbeider med utviding av Farsundfeltet. 
 
For utviding av Farsundfeltet er det sendt planframlegg til Førde kommune og forventa framdrift er at reguleringsplan kan verte vedteken sommaren 2017. Etter vedtak av reguleringsplan vil utbygginga verte prosjektert og Tomteselskapet forventar å ta endeleg stilling til utbygginga hausten 2017. 
 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 07.08.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering