Førde ressurssenter

Vi tilbyr dagtilbod til deg som er over 18 år og har behov for tilrettelagt arbeid/aktivitet. Vi tilbyr i tillegg fritidstilbod og støtte-/treningskontakt i regi av Fritt Fram Førde, samt vaksenopplæring. Tilbodet blir tilpassa den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for aktivitet.

 Korleis søkje?

  • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt (PDF, 18 kB) og sende den med søknaden.
  • Tildelingseininga behandlar søknaden, og vil ta kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging av dine behov.

Du brukar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søkje om dagtilbod, støttekontakt eller treningskontakt.

Gå til søknadsskjema > (PDF, 46 kB)

 

Send søknad til: 

Førde kommune
v/Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde

 

For spørsmål, ta kontakt med:

  • Tildelingseininga på tlf. 57 72 20 00, kvardagar kl. 09:00–15:00

 

Kor finn du Førde ressurssenter?

Vi held til i Firdavegen 12. I tillegg har vi arbeidsstasjonar i rådhuskantina, Øyravegen 2 og Blomreina. 


Fagleiarar:

  • Lena Sørensen, tlf. 482 26 071
  • Camilla Lovise Elvebakk Stein , tlf. 915 47 838

Fritt Fram Førde:

  • Dagleg leiar frivilligsentralen Kari Valle, tlf. 481 10 920
  • Folkehelsekoordinator Doris Rutledal, tlf. 960 13 776
  • Konsulent for støtte- og treningskontakt Lise Beth Stangeland Hånes, tlf. 908 11 667

> Last ned brosjyre om Fritt Fram Førde (PDF, 111 kB)

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 05.07.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
Leiar, Førde ressurssenter

Snarvegar

 
 
Login for redigering