Førde ressurssenter

Vi tilbyr dagtilbod til deg som er over 18 år og har behov for tilrettelagt arbeid/aktivitet. Vi tilbyr i tillegg fritidstilbod og støtte-/treningskontakt i regi av Fritt Fram Førde, samt vaksenopplæring. Tilbodet blir tilpassa den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for aktivitet.

 Korleis søkje?

  • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt (PDF, 18 kB) og sende den med søknaden.
  • Tildelingseininga behandlar søknaden, og vil ta kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging av dine behov.

Du brukar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søkje om dagtilbod, støttekontakt eller treningskontakt.

Gå til søknadsskjema > (PDF, 574 kB)

 

Send søknad til: 

Førde kommune
v/Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde

 

For spørsmål, ta kontakt med:

  • Tildelingseininga på tlf. 57 72 20 00, kvardagar kl. 09:00–15:00

 

Kor finn du Førde ressurssenter?

Vi held til i Firdavegen 12. I tillegg har vi arbeidsstasjonar i rådhuskantina, Øyravegen 2 og Blomreina. 


Fritt Fram Førde:

  • Dagleg leiar frivilligsentralen Kari Valle, tlf. 481 10 920
  • Konsulent for støtte- og treningskontakt Lise Beth Stangeland Hånes, tlf. 908 11 667
     

> Last ned brosjyre om Fritt Fram Førde (PDF, 111 kB)

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Hilde Iren Rivedal

Leiar Førde ressurssenter
Telefon : 57 72 10 50

Snarvegar