Finn arealplan

Du finn arealplanar via kartportalen.

 

Gå til kartportal >

 

Kjøp av kartdata >

Finn reguleringsplan via kartportalen

Kommunen sine gjeldande regulerings- og tidlegare utbyggingsplanar er digitalisert og vert vist i kartet når du vel karttype "Reguleringsplan" (nederst på kartsida) og zoomer deg inn i kartet. Grad av detaljering vel du ved hjelp av målestokk.

Du må zoome deg inn til aktuelt område for detaljert plankart.

 

Finn føresegner

Føresegner til den enkelte reguleringsplan/utbyggingsplan, og anna planinformasjon, kan du finne på denne måten:

  • Zoom deg inn til aktuelt område og pass på at du har valt karttype "Reguleringsplan"
  • Klikk i kartet og du får meir planinformasjon
  • Klikk på lenka  "Vis i WebPlan", som då vil kome opp i eit eige vindu. Her finn du alle plandokumenta, føresegner finn du under "bestemmelser"

Skjermbilde kartportal - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om dei digitaliserte plankarta

Dei digitaliserte plankarta kan vere forenkla og standardisert i høve dei vedtekne plankarta. I enkelte tilfelle kan det vere naudsynt å samanlikne det digitale plankartet med det opprinnelege vedtekne plankartet for avklaring av det juridiske innhaldet i plankartet.

Vedtekne plankart, føresegner og andre relevante dokument knytt til planen finn ein under "Vis i WebPlan".

 

Kvite område

Der kartet ikkje viser regulerings- eller utbyggingsplanar - kvite område, er det fordi:

  • område er uregulert (gjeld det meste av dei kvite områda)
  • område er overstyrt av arealføremål i kommuneplanen

 

Andre planar i Førde kommune

Du finn andre planar som kommunedelplanar og temaplanar under andre planar.

Ny arealdel av kommuneplanen vart vedteken 28. mai 2015, 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 02.05.2016
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar