Farleg avfall

Farleg avfall skal leverast til godkjent mottak slik at det vert handtert rett. 

Levering av farleg avfall

Du kan levere farleg avfall til Sunnfjord Miljøverk sin gjenvinningsstasjon - Einestølen/Hesjedalen. Levering på gjenvinningsstasjonen er gratis for abonnentar. 

Opningstider Einestølen/Hesjedalen
Vekedag Opent
Måndag 09:30 til 17:00
Tysdag 10:00 til 18:00
Onsdag 08:30 til 16:00
Torsdag 08:00 til 15:00
Fredag 07:30 til 15:00
Onsdag før skjærtorsdag: 08:30 til 12:00
Julafta og nyttårsafta stengt

Det er også mogleg å levere til Norsk Gjenvinning mot betaling. 

Elles kan du levere farleg avfall til enkelte butikkar og bensinstasjonar. 

Kva er farleg avfall?

Sist endra 15.06.2016

Snarvegar