Etablerarprøve for serveringsverksemd

Ynskjer du å starte ein serveringsstad, må du eller den som skal vere styrar, ha bestått etablerarprøva for serveringsverksemd. Når du ynskjer å ta prøva kontaktar du Servicetorget eit par dagar før, og får gjort avtale om tidspunkt. Det kostar 400 kroner å ta prøva, og du får fleire forsøk dersom du ikkje greier prøva første gongen.

Etablerarprøva er ei fleirvalsprøve. Du får 90 minutt til å svare på prøva. For å klare prøva må 40 av 50 svar vere rette. Ta med gyldig legitimasjon. Det er lov å ha med reine lovsamlingar, ikkje ordbøker.

Læremiddel

Det kan vere lurt å lese gjennom lærehefte før du tar prøva. Vi har eit par hefte til utlån på Servicetorget, men du kan og kjøpe det direkte frå www.vinn.no

I tillegg til lærehefte kan du og kjøpe tilgang til elektronisk test. og nettbasert kurs

Bevis på bestått prøve skal ligge ved søknad om serveringsløyve.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Servicetorget på tlf. 57722000.
 

Sist endra 15.03.2017
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar