Energitiltak i bustad

No kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bustad, og sjå kor du har mest å spare.  

Bli din eigen energirådgjevar

Skriv inn adressa di på forde.energiportalen.no og få tilgang til ei gratis energianalyse av din bustad. Du legg inn dei opplysningane som er rett for din bustad, til dømes kor mange personar som bur der, kva oppvarmingskjelde de brukar, innetemperaturen med meir. Etter at opplysningane er lagt inn får du fram forbruk for din bustad. 
 

Prøv ut ulike tiltak 

Du kan prøve ut ulike energitiltak i bustaden din og finne det energitiltaket som gir mest innsparing og passar best for din bustad. Vidare vert det lista opp dei næraste leverandørane som kan utføre arbeidet med energitiltaket. Handverkarane vert lista opp etter geografisk nærleik til adressa di. Det er ingen kommersiell binding mellom handverkarane og Energiportalen. 

 

Treng du hjelp?

Du kan ringe gratis til Enøktelefon på 47 22 20 76 mellom kl. 09:00–15:00 på kvardagar, eller sende ein e-post til: energiradgiver@entelligens.no om du treng hjelp til å bruke Energiportalen. Dei hjelper deg gjerne!

 

Du kan også sjå eit videoklipp på YouTube om korleis du brukar portalen. 

 

Les meir om energitiltak i bustad på Enova sine nettsider

 

 

 

Snarvegar