Eldstad

Du treng ikkje søke til kommunen om å skifte ut eldstaden din. Det er ingen formelle krav til dei som monterer eldstad, men vi oppmodar alle til å bruke kyndige fagfolk.

Når du har montert ny eldstad skal du sende ei melding til feiaren. 

Skjema - Melding om ny eldstad (PDF, 46 kB)

Feiaren skal under feiing og tilsyn vurdere tilhøve ved fyringsanlegg og har mynde til å gje pålegg om retting der det er naudsynt.

Forskrift om brannførebygging

 

Skorstein

Skal du føre opp ny eller rehabilitere eldre skorstein? Hugs at dette er søknadspliktig.

Sjå her for meir informasjon om skorstein.

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar