Dagsenter for eldre

Dagsenter er eit tilbod til eldre og demente heimebuande i Førde. Senteret har eigne lokale i og rundt Helsetunet. Her får du frukost, middag, ettermiddagskaffi, trim og andre aktivitetar og sosialt samvær. Følg dagsenter for eldre på facebook
 

 • Pris per dag: 210 kroner (full kost)

Vårt mål er å

 • gje tilbod om aktivitetar
 • bryte einsemd og etablere kontakt
 • gje avlasting til pårørande
 • lage eit miljø der tryggleik og glede står i fokus
 • skape kontakt mellom dei som bur heime og dei som bur på institusjonen
   

Korleis søke?

 • Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt (PDF, 18 kB) og levere den med søknaden.

Du brukar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester:

Gå til søknadsskjema > (PDF, 574 kB)

 

Send søknad til: 

Førde kommune
v/Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde
 

Kva skjer vidare?

 • Når du søker om helse- og omsorgstenester er det Tildelingseininga som behandlar søknaden. Vi vil ta kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging av dine behov for hjelp. Deretter vert det gjort eit vedtak.
 • Vi behandlar søknaden så raskt som mogleg. Dersom vi ikkje kan avgjere søknaden innan ein månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. 

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Heimetenesta Døgnopent

Telefon : 57 02 12 70

Snarvegar