Byggeskikkpris

Klikk for stort bileteFørde kommune deler kvart år ut ein byggeskikkpris. Sogn og Fjordane Kunstmuseum mottok prisen i 2014. 

Byggeskikkpris i Førde kommune

Føremålet med byggeskikkprisen i Førde, er å stimulere til kvalitet, estetikk og omtanke bak det som blir bygd. Prisen er med på å gje ein honnør til byggherrar og huseigarar som framstår som gode føredøme. 

 

Publikum vert bedd om å kome med forslag til kandidatar. Byggeskikkjuryen vurderer forslaga og kjem med innstilling til ein prisvinnar. I juryen er det tre politikarar, ein person frå næringslivet og ein fagperson. 

 

Prisen vert delt ut i siste bystyremøte før sommaren og består av ein diplom og ein plakett. 

 

Kven har motteke byggeskikkprisen?

Byggeskikkprisen Førde kommune Byggeskikkprisen vart først delt ut i 2005, og har sidan vore delt ut kvart år.
Byggeskikkprisen Førde kommune
Årstal Tema Vinnar
2005 Kontor- og forretningsbygg Hafstadvegen 76 (YIT og BMW). Byggherre: Magne Hafstad Eigedom AS. Arkitekt: Christina Kvamme
2006 Tunmiljø Gunnar Jan Gjerland for gardstun i Haukedalen
2007 Bustad i ulike former Bustadblokker på Bergum, Hornnesvegen 39 og 41. Byggherre: Åsen & Øvrelid AS. Arkitekt: Arki arkitekter AS
2008 Gode møteplassar Kulpen på Ytre Hafstad. Mottakar: Ytre Hafstad Grannelag
2009 Sentrumsnært tiltak der det er lagt vekt på trivsel og samsepl med omgjevnaden Restaurantbygget Pikant. Byggherre: Bøkely AS. Arkitekt: Jan Ludvig Hundvebakke
2010 Restaureringsprosjekt bygd på gode handverksmessige tradisjonar Ann Sølvi Vonen og Ola Kvaal
2011 Barnehagar og utdanningsinstitusjonar Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde. Byggherre: Statsbygg. Arkitekt: Link Arkitekter AS, Flataker Landskap (utomhus)
2012 Buformer Lindbøen 2, bustadblokk. Byggherre: Lindbøen Eigedom AS. Arkitekt: Arki arkitekter AS
2013 Ikkje noko spesielt tema Blomreina gravplass. Byggherre: Førde kommune/Førde kyrkjelege fellesråd. Arkitekt: Grindaker AS Landskapsarkitekter
2014 Ikkje noko spesielt tema Kunstmuseet. Byggherre: Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Førde kommune. Arkitekt: CF Møller Norge AS
2015 Ikkje noko spesielt tema Rehabilitering av blokkene på Bergum. Byggherre: Bergum Burettslag. Arkitekt: ARKI arkitektar AS
2016 Moderne arkitektur til bustadføremål Villa H, Øvre Fossheim 4. Byggherre: Bjørnar Hillestad og Cecilie Blindheim Hillestad. Arkiteket: Xform AS v/Tore Hillestad
2017 Ikkje noko spesielt tema Førde rådhus. Byggherre: Førde kommune. Arkitekt: Nordplan AS og Mestres Wåge Arkitekter AS.
2018 Ikkje noko spesielt tema Ullsentralen. Byggherre: Ullsentralen AS og Xform AS. Arkitekt: Xform AS

Spørsmål om byggeskikkprisen?

Tore Gjelsvik v/byggesak og arealforvaltning er sekretær i byggeskikkjuryen. Han svarar om du har spørsmål på telefon 57 61 27 29, eller på e-post: tgj@forde.kommune.no

Snarvegar