Bustadtilskot frå Husbanken

Bustadtilskot kan saman med startlån medvirke til at husstandar med svak økonomi kan skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustader. Bustadtilskot kan og nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne.

Privat hus i Førde - Klikk for stort bilete

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med Servicetorget. Der vil du få hjelp og rettleiing til utfylling av søknadsskjema (PDF, 170 kB) og innhenting av naudsynte vedlegg.

Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 03.02.2015
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar