Bustadtilskot frå Husbanken

Bustadtilskot kan saman med startlån medvirke til at husstandar med svak økonomi kan skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustader. Bustadtilskot kan og nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne.

Privat hus i Førde - Klikk for stort bilete

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med Servicetorget. Der vil du få hjelp og rettleiing til utfylling av søknadsskjema (PDF, 170 kB) og innhenting av naudsynte vedlegg.

Publisert av Kirsten Sunde. Ansvarleg Servicetorget. Sist endra 03.02.2015 av Kirsten Sunde
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Arbeidsleiar Servicetorget
Eksterne lenker

Snarvegar

 
 
Login for redigering