Bustad eller fritidsbustad

Skal du byggje bustad eller fritidsbustad må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen. 

Di rolle i byggjesaka er å vere tiltakshavar. Det vil seie at du eig tiltaket, men at fagfolk (arkitekt, eit byggjefirma eller nokon annan som er kvalifisert) må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utføring må også gjerast av fagfolk som du må engasjere og inngå avtalar med. Dei må ha ansvarsrett, sentral eller lokal godkjenning.
 

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan du finne firma med sentral godkjenning.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 31.10.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
Ingeniør
Ingeniør
Artikkel (1)
Gjeld Førde kommune (1)
Lover og forskrifter (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering