Beredskap og tryggleik

Beredskapsplan

Kommunen har ein beredskapsplan der det er laga rutiner og instruksar som skal følgjast dersom det oppstår ulike typar kriser eller katastrofer.

Brannberedskap

Brannvesenet skal på kort varsel rykke ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

  • Ring 110 ved brann eller store ulykker

 

Kriseteam

Førde kommune har oppretta eit kommunalt kriseteam som består av personar med ulik fagbakgrunn. Kriseteamet si oppgåve er å sørgje for at innbyggjarane i Førde kommune får naudsynt oppfølging og hjelp i krisesituasjonar.
 

> Kriseteam i Førde kommune (PDF, 359 kB)
 

Vakttelefonar i Førde kommune

Kontakt

bilde av personen: Bernhard Øberg

Bernhard Øberg

Brannsjef og leiar for teknisk drift
Telefon : 57 61 28 21
Mobil: 959 89 601
bilde av personen: Torill Anita Segtnan

Torill Anita Segtnan

Ingeniør
Telefon : 57 61 28 24
Mobil: 476 72 972
bilde av personen: Bjørn Atle Berge

Bjørn Atle Berge

Fagleiar beredskap
Telefon : 57 61 28 24
Mobil: 902 01 860

Snarvegar