Beredskap og tryggleik

Beredskapsplan

Kommunen har ein beredskapsplan der det er laga rutiner og instruksar som skal følgjast dersom det oppstår ulike typar kriser eller katastrofer.

Brannberedskap

Brannvesenet skal på kort varsel rykke ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

  • Ring 110 ved brann eller store ulykker
     

> Brannberedskap i Førde kommune

 

Kriseteam

Førde kommune har oppretta eit kommunalt kriseteam som består av personar med ulik fagbakgrunn. Kriseteamet si oppgåve er å sørgje for at innbyggjarane i Førde kommune får naudsynt oppfølging og hjelp i krisesituasjonar.
 

> Kriseteam i Førde kommune (PDF, 31 kB)
 

Vakttelefonar i Førde kommune

Sist endra 28.06.2016 11:38
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar