Bålbrenning

Dersom du skal tenne opp eld utandørs, t.d. jonsokbål eller bråtebrenning må du søkje på førehand om løyve. Du må også ha løyve ved oppsetting av asfaltgryter, koksgryter, og liknande.

  • Søk i god tid før du skal brenne bål, seinast 2 arbeidsdagar på førehand. 

Forbod mot bråtebrenning i Førde kommune

I Førde kommune er det i følgje lokal forskrift om open brenning (PDF, 80 kB) forbod mot bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall i tettbygd strøk.

 

Hageavfall leverer du gratis på avfallsplassen til Sunnfjord Miljøverk. 

 

Bålbrenning på tur

Du kan tenne eit kaffibål med reint trevirke om hausten og vinteren i skog og mark, det vil seie i perioden 16. september til 14. april.  

 

I perioden 15. april til 15. september er det eit generelt forbod mot å tenne opp eld i eller i nærleiken av skogmark utan særskilt løyve.

 

Unntak må søkjast om

Ta kontakt med Servicetorget om du vil søkje om bålbrenning, tlf. 57 72 20 00, eller fyll ut søknadsskjema. Søk i god tid før du skal brenne, seinast 2 arbeidsdagar på førehand.

 

Søk om bålbrenning >

 

Japanske og kinesiske lykter

Bruk av japanske og kinesiske lykter vert brukt stadig oftare i samband med markeringsdagar og på nyttårsafta. Desse lyktene har open eld som skal gje varme i lykta. Du har ikkje kontroll på kor ei slik lykt landar. Det kan fort vere i vedstabelen til naboen, på eit torvtak eller i småskogen rundt bustadfeltet. Lyktene må derfor brukast med aktsemd og brannfaren er stor.

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar