Førdepakken
Publisert 13.12.2017
Nye Langebruvegen illustrasjon

Formålet med Førdepakken er å bidra til ei god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjerast ved å etablere veglenker som på sikt vil gi ein meir konsentrert arealbruk og byggje eit betre tilbod til gåande og syklande. Følg Førdepakken på Facebook for nyttig informasjon. 

Publisert 19.12.2017

Bompengesøknaden vart sendt desember 2013 og vart vedteken i Stortinget juni 2015. Bompengesøknaden er basert på kommunedelplan trafikk Førde sentrum juni 2013. Den vart sendt til Stortinget etter ein omfattande kvalitetssikring i finansdepartementet/samferdsledepartementet. 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

bilde av personen: Arve  Seger
Prosjektleiar

Snarvegar

 
 
Login for redigering