Ungdommens Bystyre

Formålet med Ungdommen sitt Bystyre (UBiF), er å ivareta ungdomen sine interesser i kommunen samt auke samfunnsengasjementet hos ungdom. Ordførar i Ungdomens Bystyre er Daniel Fossøy Sandbakk, varaordførar er Håvard Sætre og sekretær er Martha Pukallus.

Logo Ungdommens bystyre - Klikk for stort bilete Saker til UBiF

Kommunen vil nytte ungdommen som ressurspersonar i sakshandsaming, planarbeid og representasjon. Ungdomens Bystyre kan påverke politikarane gjennom aktiv deltaking og medverknad i politiske avgjerdsprosessar, slik at Førde kommune og fylket kan verte ein betre stad å bu i for ungdom.  

Reglement

Medlemmer

Publisert av Eli Britt Danielsen. Sist endra 09.06.2017 av Eli Britt Danielsen
Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering