Ungdommens Bystyre

UBiF 2018 logo - Klikk for stort bileteFormålet med Ungdommen sitt Bystyre (UBiF), er å vareta ungdommen sine interesser i kommunen og auke samfunnsengasjementet hos ungdom. Ordførar i Ungdommens Bystyre er Milad Dean, varaordførar er Adelheid Kristiansen Breidvik og sekretær er Embla Vida Torsheim Instwgleen- Erviksæter. Vara for sekretær er Hanna Hassan.

Saker til UBiF

Kommunen vil nytte ungdommen som ressurspersonar i sakshandsaming, planarbeid og representasjon. Ungdommens Bystyre kan påverke politikarane gjennom aktiv deltaking og medverknad i politiske avgjerdsprosessar, slik at Førde kommune og fylket kan verte ein betre stad å bu i for ungdom.  

Reglement


Møteplan og medlemmar

 

Møtereferat frå UBiF

Snarvegar