Førde bystyre

Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen Fotograf: Oskar Andersen


I Førde er det 27 representantar i bystyret. 

Bystyremøta er opne for publikum, men du kan òg følgje møta direkte via KommuneTV eller sjå opptaket etterpå. 

Dei 27 representantane i bystyret 2015–2019 har slik partifordeling:

  • Høgre (6)
  • Arbeidarpartiet (9)
  • Senterpartiet (4)
  • Sosialistisk Venstreparti (2)
  • Venstre (2)
  • Kristeleg Folkeparti (2)
  • Framstegspartiet (1)
  • Miljøpartiet Dei Grøne (1)

 

Bystyrerepresentantane 2015–2019 

Klikk på bilde og du får opp namn og partitilknyting. Vi manglar bilde av Asbjørn Inge Steen (H) og Steffen Myklebust Fjørstad (Sp) som har blitt faste medlemar i løpet av bystyreperioden. Simone Wiezer (H) og Iris Loftheim (Sp) har fått fritak frå sine politiske verv. 

Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS Fotograf: Reiakvam Foto AS
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 14.07.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)
Sjå også (2)

Snarvegar

 
 
Login for redigering