Hafstadparken

Hafstadparken er ein aktivitetspark som inneheld tilbod og utstyr for store og små. 

Fimen er produsert av Findriv i samarbeid med Espen Nyttingnes. 

Snarvegar