Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet.

Kontaktinformasjon om tenesta

Førde kommune, Personal- og service
Postboks 338
6802 Førde

Telefon: 57722000

Meir informasjon om tenesta

 
 

Snarvegar

 
 
Login for redigering