Styringsdokument

– Førde kommune skal vere ein god stad å bu og vekse opp i, og vi skal alltid ha innbyggjarane sitt beste som siktemål (Etikkreglementet til Førde kommune).

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 02.01.2018 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

bilde av personen: Ole John Østenstad
Rådmann
Sjå også (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering