Styringsdokument

– Førde kommune skal vere ein god stad å bu og vekse opp i, og vi skal alltid ha innbyggjarane sitt beste som siktemål (Etikkreglementet til Førde kommune).

Reglement og andre dokument som er styrande for vårt arbeid


Forskrifter og vedtekter

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Ole John Østenstad

Ole John Østenstad

Rådmann
Telefon : 57 61 27 01
Mobil: 901 79 283

Snarvegar