Styringsdokument

– Førde kommune skal vere ein god stad å bu og vekse opp i, og vi skal alltid ha innbyggjarane sitt beste som siktemål (Etikkreglementet til Førde kommune).

Reglement og andre dokument som er styrande for vårt arbeid


Forskrifter og vedtekter

Kontakt

bilde av personen: Lise Mari Haugen

Lise Mari Haugen

Konstituert rådmann fram til 1. januar 2020
Telefon : 57 61 27 04
Mobil: 934 22 461

Snarvegar