Økonomi

Økonomiplan og årsbudsjett

Bystyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan i desember kvart år. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år, men vert rullert kvart år. Etter kvart år utarbeider kommunen årsrapportar og årsmeldingar.

 

Prisliste

Alle prisar, betalingssatsar og gebyr finn du samla i Prislista for Førde kommune (PDF, 334 kB).  Vi legg ut ny prisliste for 2019 så snart den er klar. 


Vi har i tillegg laga tabellar over dei mest etterspurte prisane. Tabellane er oppdaterte i 2019-prisar.  
 

Rekneskap 2018

Rekneskap 2017

 

Årsrapportar og årsmeldingar

 

 

Opne data

Vi legg ut datagrunnlaget for drifts- og investeringsbudsjettet 2013 som opne data. Dataene vert lagt ut som excel-fil og csv- fil og kan lastast ned til fritt bruk.

Datasett er gjort tilgjengeleg under Norsk lisens for offentlege data NLOD v1.0.

Kontakt

bilde av personen: Lise Mari Haugen

Lise Mari Haugen

Konstituert rådmann fram til 1. januar 2020
Telefon : 57 61 27 04
Mobil: 934 22 461

Snarvegar