Økonomi

Økonomiplan og årsbudsjett

Bystyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan i desember kvart år. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år, men vert rullert kvart år. Etter kvart år utarbeider kommunen årsrapportar og årsmeldingar.

 

Prisliste

Alle prisar, betalingssatsar og gebyr finn du samla i Prislista for Førde kommune (PDF, 828 kB).  Vi har i tillegg laga tabellar over dei mest etterspurte prisane.

 

Rekneskap 2016

 

Årsrapportar og årsmeldingar

 

 

 

 

Opne data

Vi legg ut datagrunnlaget for drifts- og investeringsbudsjettet 2013 som opne data. Dataene vert lagt ut som excel-fil og csv- fil og kan lastast ned til fritt bruk.

Datasett er gjort tilgjengeleg under Norsk lisens for offentlege data NLOD v1.0.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 02.01.2018

Kontakt

bilde av personen: Lise Mari Haugen

Lise Mari Haugen

Assisterande rådmann
Telefon : 57 61 27 04

Snarvegar