Kommunebarometeret

Førde har i mange år hatt gode plasseringar i Kommunebarometeret, og i 2018 kom vi heilt til topps! Det betyr at vi leverer gode tenester til innbyggarane våre. 
 

Førde på førsteplass i 2018

I 2018 vart Førde kommune rangert som nummer ein i Kommunebarometeret! Det er vi svært stolte av!

Her kan du lese kva rådmann Ole John Østenstad meiner grunnane til topplasseringa er

Førde sin plassering i Kommunebarometeret

Om Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er ei måling av alle kommunar, gjennomført av Kommunal Rapport. Dei brukar ulike nøkkeltal for å rangere kommunane frå topp til botn innan grunnskule, pleie og omsorg, barnehage, kultur, vatn og avløp, kostnadsnivå, barnevern, helse, sosial, miljø og ressursar, saksbehandling og økonomi. 

Nøkkeltala er i hovudsak henta frå Statistisk sentralbyrå sin Kostra-database. I tillegg er det henta offentleg statistikk frå ein del andre kjelder, både andre tal frå SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks frå Telemarksforsking.

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Lise Mari Haugen

Lise Mari Haugen

Konstituert rådmann fram til 1. januar 2020
Telefon : 57 61 27 04
Mobil: 934 22 461

Snarvegar