Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er ei måling av alle kommunar, gjennomført av Kommunal Rapport. Dei brukar ulike nøkkeltal for å rangere kommunane frå topp til botn innan 12 ulike område. 
 

Nøkkeltala er i hovudsak henta frå Statistisk sentralbyrå sin Kostra-database. I tillegg er det henta offentleg statistikk frå ein del andre kjelder, både andre tal frå SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks frå Telemarksforsking.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 10.07.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Lise Mari Haugen

Lise Mari Haugen

Assisterande rådmann
Telefon : 57 61 27 04
Mobil: 934 22 461

Snarvegar