Kommunebarometeret

I 2018 vart Førde kommune rangert som nummer ein på kommunebarometeret!

Her kan du lese kva rådmann Ole John Østenstad meiner grunnane til topplasseringa er
 

Kommunebarometeret er ei måling av alle kommunar, gjennomført av Kommunal Rapport. Dei brukar ulike nøkkeltal for å rangere kommunane frå topp til botn innan 12 ulike område. 
 

Nøkkeltala er i hovudsak henta frå Statistisk sentralbyrå sin Kostra-database. I tillegg er det henta offentleg statistikk frå ein del andre kjelder, både andre tal frå SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks frå Telemarksforsking.

Førde sin plassering på kommunebarometeret

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Lise Mari Haugen

Lise Mari Haugen

Konstituert rådmann fram til 1. januar 2020
Telefon : 57 61 27 04
Mobil: 934 22 461

Snarvegar