Styring og verdiar

-  Førde kommune skal vere ein god stad å bu og vekse opp i, og vi skal alltid ha innbyggjarane sitt beste som siktemål.  (Etikkreglementet til Førde kommune)

 

Last ned etikkreglementet til Førde kommune > (PDF, 2 MB)

   

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 25.08.2016

Kontakt

bilde av personen: Ole John Østenstad

Ole John Østenstad

Rådmann
Telefon : 57 61 27 01

Snarvegar