Rådmannen

Klikk for stort bilete


Rådmannen og 3 kommunalsjefar utgjer leiargruppa i Førde kommune fram til ny kommune i 2020.

Lise Mari Haugen er konstituert rådmann i tida  1. september 2018 til 1. januar 2020, deretter går ho over i stillinga som assisterande rådmann i Sunnfjord kommune. Tidlegare rådmann i Førde Ole John Østenstad er tilsett som prosjektleiar/rådmann i Sunnfjord kommune og vil jobbe fulltid med ny kommune frå 1. september 2018. 

Rådmann Lise Mari Haugen 

Kommunalsjef Åge Stafsnes

Kommunalsjef for skule.

Kommunalsjef Kurt Even Andersen

Kommunalsjef for helse og sosial.

Kommunalsjef Trond Ueland

Kommunalsjef for kultur, FDV (forvaltning, drift og vedlikehald) og byggesak- og areal. 

Snarvegar