Teknisk drift

Vidar Solhaug, teknisk drift - Klikk for stort bilete

Eininga teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar, vatn- og avløp og grøntanlegg.

I tillegg ligg ansvaret for brannvesenet, feiarvesenet, og ureining til denne eininga.

 

Eininga held til på  brannstasjonen, Øyrane 8. Her finn du kontaktinformasjon - tilsette på teknisk drift.


Vi set pris på at du brukar FiksGataMi for innmelding av til dømes slaghol i asfalten, rekkverk som manglar eller mørke gatelys.
 

Kontakt

bilde av personen: Bernhard Øberg

Bernhard Øberg

Brannsjef og leiar for teknisk drift
Telefon : 57 61 28 21
Mobil: 959 89 601

Snarvegar