NAV Førde

NAV Førde held til i Førde rådhus, Hafstadvegen 40 B, eigen inngang. 

NAV Førde arbeider heilskapleg med enkeltmenneske, næringsliv og organisasjonar ut frå ei målsetting om å bistå enkeltpersonar og få fleire i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

 

NAV Førde yter tenester etter lov om folketrygd, lov om arbeidsmarknadstiltak og lov om sosiale tenester. 
 

Tenester frå NAV Førde

 
Kontaktinformasjon NAV Førde
Kontaktinformasjon NAV Førde
Telefon Opent Adresse E-post
55 55 33 33 (08:00-15:30) 12:00 - 14:00 Hafstadvegen 40 B nav.forde@nav.no

Snarvegar