Legeteneste og rehabilitering

Eininga omfattar legetenesta, og fysio- og ergoterapitenesta.

Røde Kors bygget - Klikk for stort bileteFørde legesenter

Førde Legesenter er i dag eitt av Noregs største legesenter lokalisert på same stad. Legesenteret held til i i Røde Kors - bygget, Langebruvegen 28. Tlf. 57722150.

 

 

 

Fysio- og ergoterapitenesta

Tenesta er lokalisert på Helsetunet med fysio- og ergoterapeutar. Tenesta yter særskilt fysioterapitenester til barn og vaksne med funksjonshemming, samt eldre. I tillegg jobbar vi mykje med formidling av hjelpemiddel. Kommunen har også driftstilskot til privatpraktiserande fysioterapeutar.

Kontakt

Knut Erik Folland

Leiar legeteneste og rehabilitering
Telefon : 57 72 21 50

Snarvegar