Kultur

Klikk for stort bilete

Kultur har som hovudoppgåve å drive tenestetilbodet innan kultur og idrett i Førdehuset og på Førde stadion.

Du finn mellom anna dette i Førdehuset:

 

I tillegg kulturarrangement i Førdehuset og utleige av lokale til møte, kurs og konferansar.

I Førdehuset finn du også øvingslokale for musikk og dans og vi har også lokale til utstillingar. Kultureininga adminstrerer bruken av Førde stadion med kunstgrasbane, naturgrasbane og arena for løp, hopp og kast.

 

Tildeling av lokale til studietiltak (vaksenopplæring) blir administrert av kultureininga.


Førdehuset er eit regionalt kulturbygg på 17 500 m2. Plassert midt i Førde sentrum er det regionale kulturhuset ein viktig hjørnestein for kulturlivet i Førde, Sunnfjord og Sogn og Fjordane fylke. Kulturadministrasjonen i Førde kommune har kontorstad i Førdehuset.

 
Andre bedrifter som held til i Førdehuset: FørdefestivalenSogn og Fjordane Teater og Sunnfjord Cafe & Catering. Største idrettsaktørar i Førdehuset er Førde idrettslag og Førde volleyballklubb.

Kontakt

bilde av personen: Johan  Bengtsson

Johan Bengtsson

Leiar kultureininga
Telefon : 57 61 27 62
Mobil: 971 21 400

Snarvegar