Helsetunet skjerma eining

Klikk for stort bilete

Skjerma eining er ei av tre einingar ved Førde helsetun og har som oppgåve å yte individuell pleie og omsorg til personar med langtkomen demens.

Eininga har 15 langtidsplassar, unntaksvis vert ein av desse disponert som korttidsplass.


Gleder i nuet er svært viktig for pasientar med demens og dette vert vektlagt i kvardagen.


Eininga er plassert i 3. etasje og har eigen stor sansehage. Følg gjerne Førde helsetun på Facebook

 

Kontaktinformasjon Førde helsetun, skjerma eining:

  • Konstituert einingsleiar Iren Myklebust, telefon 57 02 12 85/959 89 604, iren.myklebust@forde.kommune.no
  • Fagleiar Monika Smådal, telefon 954 75 059, monika.smadal@forde.kommune.no
  • Vakttelefon, gruppe AB: 474 67 412
  • Vakttelefon, gruppe C: 489 57 637
  • Vakttelefon, gruppe D: 474 67 438
  • Demensteamet: 414 52 066

 

> Gå til sjukeheimstilbodet i Førde kommune

Kontakt

Iren Myklebust

Konstituert leiar, Helsetunet skjerma eining
Telefon : 57 02 12 85
Mobil: 959 89 604

Snarvegar