Heimetenesta

Klikk for stort bilete Bent Are Iversen/FIRDA

Heimetenesta held til på Helsetunet, Langebruvegen 34 og yter tenester som heimesjukepleie, heimehjelp, tryggleiksalarm, middagslevering og dagsenter for eldre. 

  • Telefonnummer heimetenesta: 57 02 12 70

Tenestene til heimetenesta:

Målgruppa er eldre og/eller sterkt funksjonshemma og/eller sjuke som ikkje klarar seg på eiga hand.


I heimetenesta jobbar det sjukepleiarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar og assistentar. Desse er fordelt på 63 heimlar. Heimesjukepleien i Førde har døgnteneste både på kvardagar og i helgar.

Kontakt

bilde av personen: Camilla Lovise Elvebakk  Stein

Camilla Lovise Elvebakk Stein

Leiar heimetenesta
Telefon : 57 02 12 70
Mobil: 915 47 838

Snarvegar