Organisasjonskart

Førde kommune er organisert etter ein flat struktur med rådmannsgruppe og tenesteeiningar. Nedanfor klikkbart organisasjonskart med informasjon om kvar eining:

 Rådmann / LeiargruppaFagutviklingIKTAdministrasjonØkonomi / SkattKarstad SkuleHalbrend SkuleFlatene SkuleFørde BarneskuleFørde UngdomsskuleAngedalen SkuleHolsen SkuleFrøysland SkuleSlåtten SkuleSunde OppvekstsenterSolsida BarnehageSlåttebakkane BarnehageVie BarnehageHalbrend BarnehageFørde FamiliebarnehageVieåsen BarnehageTusenfryd BarnehageSunde BarnehageYtre Hafstad BarnehageHatlehaugen BarnehageFørde NorsksenterPPTKulturForvaltning, drift, vedlikeholdFørde KulturskuleTeknisk ForvaltningTeknisk DriftArealforvaltningKjøkkentenestaHelsetunet, eining 3Helsetunet, eining 2Helsetunet, skjerma einingBu- og miljøtenestaPsykiatritenestaKronborg RessurshageHeimetenestaLegeteneste og rehabiliteringHelse og BarnNAV

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar