Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Her kan du lese meir om mangfaldig arbeidsmiljø, vilkår for tilsetjing og anna informasjon til deg som søkjar


Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no:

Publisert 23.05.2018
Kommunevåpen fire kommunar utklipp

Vil du vere med å utvikle Sunnfjord? Vi har oppretta ei ny fast 100 % stilling som koordinator for digitalisering i Sunnfjord kommune.

Publisert 23.05.2018
Førde Helsetun

70 % mellombels stilling som sjukepleiar er ledig frå snarast ved Førde helsetun, langtidseininga.

Publisert 23.05.2018
Førde Helsetun

Korttidseininga har ledig 100 % vikariat for sjukepleiar i perioden 25.06. - 19.08.2018.

Publisert 23.05.2018
Kjøkkenet på Helsetunet

Vi har ledig 20 % fast stilling som kokk frå 15. juni 2018.

Publisert 15.05.2018
Stilling ledig

Psykiatritenesta yter tenester til brukarar med psykiske lidingar og/eller rusvanskar. Eininga har tre avdelingar: Avd. Prestebøen som yter tenester til brukarar med kroniske psykiske lidingar, dei fleste busett i omsorgsbustad på Prestebøen, og Psykiatrisk team som yter tenester til heimebuande brukarar. I tillegg driftar vi pr. i dag eit einetiltak. Eininga har ei tverrfagleg samansett personalgruppe med til saman ca. 35 årsverk og ca. 50 tilsette.

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar