Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Her kan du lese meir om mangfaldig arbeidsmiljø, vilkår for tilsetjing og anna informasjon til deg som søkjar


Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no:

Publisert 11.08.2017
Førde Helsetun

Heimetenesta held til på Helsetunet og er delt i 3 soner som yter tenester innanfor heimesjukepleie, heimehjelp, tryggleiksalarm, matombringing og dagsenter for eldre. Eininga har totalt ca. 70 årsverk.

Publisert 11.08.2017
Stilling ledig

Vi har ledig 100 % fast stilling som einingsleiar for Tildelingseininga.  Eininga er lokalisert på rådhuset.

Publisert 02.08.2017
th_Stilling-ledig-bilde-web.jpg

Vi har ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut ved eining Legeteneste og rehabilitering.  

Fann du det du leita etter?

Kontakt

 
 
Login for redigering