Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Her kan du lese meir om mangfaldig arbeidsmiljø, vilkår for tilsetjing og anna informasjon til deg som søkjar


Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no:

Publisert 13.03.2018
Stilling ledig

Førde kommune har 15 fastlegar, 1 turnuslege, 50% kommuneoverlege og 100% sjukeheimslege. Fastlegane har felles gruppepraksis i nyoppussa lokale. Fastlegane er sjølvstendig næringsdrivande og  betalar for utgiftene til drift av legesenteret etter ein avtalt fordelingsnøkkel. Vi er stolte av eit godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og hjelpepersonell. Legesenteret nyttar System X som journalsystem.

Publisert 07.03.2018
Førde symjehall 1


Kultureininga i Førde kommune omfattar 15 årsverk fordelt på 26 tilsette. Eininga administrerer Førdehuset med bibliotek, idrettshall, symjehall, kino, teatersal, konsertsal, kulturadministrasjon og utleigerom.

Publisert 01.03.2018
Stilling ledig

Vi har ledig 100 % vikariat som miljøterapeut og helgestillingar.

 

 

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar