Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Her kan du lese meir om mangfaldig arbeidsmiljø, vilkår for tilsetjing og anna informasjon til deg som søkjar


Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no:

Sist endra 13.05.2016
Publisert 02.11.2018
th_Stilling-ledig-bilde-web.jpg

Bu- og miljøtenesta yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Tenesta har 34 årsverk, fordelt på 50 tilsette. Desse har utdanning som vernepleiar, sjukepleiar, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, helsefagarbeidar og assistentar.

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar