Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Her kan du lese meir om mangfaldig arbeidsmiljø, vilkår for tilsetjing og anna informasjon til deg som søkjar


Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no:

Publisert 24.02.2017
Halbrend skule, uteplass

Halbrend skule har ledig fast stilling som assisterande rektor.

Publisert 23.02.2017
Stilling ledig

Er du ein handy person med helse- og sosialfagleg utdanning/erfaring? Då er dette jobben for deg!

Publisert 22.02.2017
th_Stilling-ledig-bilde-web.jpg

 Vi har ledig 100 % fast stilling som einingsleiar for Heimetenesta.

Publisert 22.02.2017
NAV - logo

NAV leverer arbeids- og velferdstenester til Noregs befolkning og har 19 000 medarbeidarar fordelt over heile landet. NAV skal gje menneske muligheiter, og vårt hovudmål er å få fleire i arbeid.

 

 

Publisert 17.02.2017
Skule.png

Frøysland skule er ein liten 2-delt barneskule som ligg i Haukedalen, 4 mil frå Førde sentrum.

Publisert 17.02.2017
Halbrend skule, uteplass

Førdeskulen har gode faglege resultat og høg trivsel hos elevane.  Vi treng no fleire nye lærarar som vil vere med på laget for å utvikle Førdeskulen vidare. 

 

Publisert 13.02.2017
Førde Helsetun

Vi treng ferievikarar til Førde helsetun, Kjøkkentenesta, Heimetenesta, Dagsenter for eldre, Bu- og miljøtenesta inklusive avlastningstenesta for barn og Psykiatritenesta.

Publisert 08.02.2017
vi-har-laerling.jpg

Førde kommune har ledig lærlingstillingar frå hausten 2017 for helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar og byggdriftar.

Publisert 07.02.2017
Førde Helsetun

Førde Helsetun er ein moderne sjukeheim som har eit godt fagmiljø med mange engasjerte og dyktige medarbeidarar.

Publisert 27.01.2017
Stilling ledig

Flora og Førde kommune har gått saman med Helse Førde for å vidareutvikle eit traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Oppstart 20.06.2017.   

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Snarvegar

 
 
Login for redigering