Bli vår nye kollega!

Førde kommune har som ambisjon å vere ein attraktiv, inkluderande og god arbeidsplass. Det er mange ulike oppgåver i kommunen, men vi har eit felles ansvar for å levere tenester av høg kvalitet til innbyggarane. For å få dette til treng vi både gode leiarar og motiverte medarbeidarar. I 2018 kom Førde kommune heilt til topps i kommunebarometeret, og det er vi svært stolte av! 
 

Her kan du få eit innblikk i korleis det er å jobbe i Førde kommune.

 

Våre ledige stillingar finn du her

Vi rustar oss for framtida og treng sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar. Hos oss kan du jobbe med alle diagnosar i alle livsfasar. Vi har gode lønsvilkår, heile stillingar og eit sterkt fagleg miljø.  

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar