Plan for bru Hafstadparken – Angedalsvegen, utviding av planområde

Klikk for stort bilete

Foto: Kartutsnitt som viser utvida planområde 

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla utviding av planområdet til Detaljregulering bru Hafstad bydel – Angedalsvegen. Det er tidlegare meldt oppstart på dette planarbeidet i mars 2016.  

Utviding av planområdet

Planområdet er ein del av Førdepakken. Det er bestemt at gang- og sykkelbrua mellom Førdehuset og Hafstadparken skal vere med i denne planen. I tillegg er det behov for meir areal til ulike føremål enn det som først var meldt oppstart på, og difor er planområdet utvida. Førde kommune er grunneigar. Det er Statens vegvesen som utarbeidar planen.

Slik kan du sende merknad 

Merknadsfrist

1. oktober 2019

Spørsmål?

Ta kontakt med Førde kommune v/Vigdis Lobenz 57 82 87 80 eller Statens vegvesen v/Gun-Mari Ødegård 57 65 58 34.

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar