Kulturminneplan 2018 - 2030 til høyring

Kulturminneplan, framside - Klikk for stort bilete

I planutvalsmøtet 15. november 2018 vedtok utvalet å legge kulturminneplanen ut til høyring. Høyringsfrist var 8. februar 2019

NB! Høyringsperioden er over, men her finn du høyringsdokumenta. 

 

Høyringsdokument kulturminneplan 2018–2030

 

Utsett høyringsfrist 

  • 8. februar 2019

 

Slik kan du du sende merknader

Snarvegar