Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 06.04.2018
Kabler

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Kommunen vil i år levere søknad for Solheimsdalen.

Publisert 06.04.2018

Førde bystyre vedtok detaljregulering Falkenstein B7-B10 i møte den 22. mars 2018. 

Publisert 06.04.2018

Førde bystyre vedtok detaljregulering Dyrshaugen Næringsområde i møte den 22. mars 2018. 

Publisert 05.03.2018

Formannskapet har i sak 008/18 vedtatt å legge «Felles adresseforskrift for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal» (PDF, 74 kB) på offentleg høyring. Forskrifta utfyller gjeldande lovverk som gjeld overgang frå matrikkeladresse til vegadresse. Dokumenta ligg tilgjengeleg for gjennomsyn her, og i papirformat på Førdehuset – Biblioteket og Servicetorget på Rådhuset.

Publisert 21.02.2018
Framside planprogram

Forslag til planprogram vart vedteke av planutvalet i møte 8. februar og stadfesta av bystyret 15. februar 2018. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar