Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 20.02.2017
Bilpleiehallen og Ditec Miljøfyrtårn

Bilpleiehallen AS og Dietec Norge AS er den 20. verksemda som er sertifisert som Miljøfyrtårn i Førde kommune. Ordførar Olve Grotle overrekte diplom til dagleg leiar Stein Kjetil Holvik. 

Publisert 25.01.2017

Planutvalet i Førde kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering for nemnde reguleringsplan til høyring og offentleg ettersyn. Vi ber med dette om dykkar innspel og merknader til planforslaget.

Publisert 24.01.2017

Planen legg til rette for å føre opp 3 blokker med 5 og 6 etasjar over bakken. Det kan etablerast 45 bueiningar, kontor og næring i 1. etasje og parkering under bakken. 

Publisert 24.01.2017

Planutvalet i Førde har i møte 19.01.2017 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 24.01.2017

Planutvalet i Førde har i møte 19.01.2017 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 18.01.2017

Sivilarkitekt MNAL Kjell Aage Udberg varslar om planstart for detaljregulering Elvekanten Førde, del av gnr. 21 og bnr. 342 og 657 på vegne av grunneigar Torbjørn Berqvam.

 

Informasjon om planarbeidet finn du her;

Varslingsbrev (PDF, 746 kB)

Merknader som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast til Sivilarkitekt MNAL Kjell Aage Udberg per. brev eller e-post.

Kjell Aage Udberg Sivilarkitekt MNAL,
Furelia 21,
6814 Førde,

e-post: udberg@enivest.net

Merknadsfrist: 28.02.2017

Publisert 04.01.2017

Bystyret i Førde kommune har vedteke nemnde reguleringsplan. Det vert med dette varsla om vedtaket og at det er høve til å klage på dette. Vedtaket er gjort i sak BY 070/16 den 15.12.2016.

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering