Lov og avtaleverk for tilsette i Førde kommune:
Tittel Publisert Type
Arbeidsmiljølova gjeldande frå 01.01.2016

15.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned lov_om_arbeidsmiljoe,_arbeidstid_og_stil...vern_mv.pdf
Arbeidsreglement 2015

24.04.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned arbeidsreglement_2015.pdf
Eigenmelding

13.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fraavaersskjema_eigenmelding(1).pdf
Etiske retningslinjer

06.07.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Etikkreglement - foldar(1).pdf
Ferielova, utskrift frå lovdata 15.06.2016

15.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned lov_om_ferie_[ferieloven]_-_lovdata.pdf
Hovudtariffavtalen 01.05.2018 - 30.04.2020

08.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hovudtariffavtalen KS 2018.pdf
Kompensasjon for arbeid og reiser utover vanleg arbeidstid

16.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kompensasjon_for_arbeid_og_reiser_utover_vanleg_arbeidstid.pdf
Lønspolitiske retningslinjer frå 1. mai 2018

01.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lønspolitikk Førde kommune frå 1. mai 2018.pdf
Minsteløn i Førde kommune 2018

Gjeld frå 1. mai 2018

14.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Minsteløn i Førde kommune 2018.pdf
Opplæringsplan einingsleiarar hausten 2019

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Opplæringsplan einingsleiarar hausten 2019.pdf
Oppseiingsskjema

Skrivbar pdf

17.08.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned oppseiingsskjema_skrivbart.pdf
Oversikt - Hovudtillitsvalde og hovudverneombod i Førde kommune

Oppdatert 7. september 2017

01.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned oversikt_over_hovudtillitsvalde_og_hovudverneombod_i_foerde_kommune_07.09.2017.pdf
Permisjonsreglement

06.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned permisjonsreglement_06.10.17.pdf
Permisjonssøknad - skjema

Mai 2016

02.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned permisjonsoeknadsskjema_mai_2016.pdf
Personalforsikringar i Førde kommune

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned brosjyre_forsikring-_tilsette_mai_2017.pdf
Politikk for rusmiddelbruk og pengespel i Førde kommune

16.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned politikk_for_rusmiddelbruk_og_pengespel_i_foerde_kommune.pdf
Protokoll arbeidskle og klesgodtgjersle av 3.4.2009

14.04.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll arbeidskle og klesgodtgjersle av 3.4.2009.pdf
Reiseregulativ

17.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reisergulativ_kommune.pdf
Retningslinjer for tildeling og godtgjersle av kommunikasjonsutstyr

16.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned retningslinjer_for_tildeling_og_godtgjersle_av_kommunikasjonsutstyr.pdf
Time og fråværsregistrering Visma web

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Time og fråværsregistrering i Visma web 22.06.2018.pdf
Vedtak satser arbeidskleordning av 3.4.2009

14.04.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak satser arbeidskleordning av 3.4.2009.pdf
Visma Web - pålogging for tilsette 13

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Visma Web - pålogging for tilsette 13.09.2018.pdf
Visma Web - rettleiar for tilsette 13

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Visma Web - rettleiar for tilsette 13.09.2018.pdf