Lov og avtaleverk for tilsette i Førde kommune:
Tittel Publisert Type
Arbeidsmiljølova gjeldande frå 01.01.2016

15.06.2016 Filtype
Arbeidsreglement 2015

24.04.2015 Filtype
Eigenmelding

13.02.2017 Filtype
Etiske retningslinjer

06.07.2009 Filtype
Ferielova, utskrift frå lovdata 15.06.2016

15.06.2016 Filtype
Hovudtariffavtalen 01.05.2018 - 30.04.2020

08.08.2016 Filtype
Kompensasjon for arbeid og reiser utover vanleg arbeidstid

16.08.2016 Filtype
Lønspolitiske retningslinjer frå 1. mai 2018

01.07.2019 Filtype
Minsteløn i Førde kommune 2018

Gjeld frå 1. mai 2018

14.10.2018 Filtype
Opplæringsplan einingsleiarar hausten 2019

19.06.2019 Filtype
Oppseiingsskjema

Skrivbar pdf

17.08.2015 Filtype
Oversikt - Hovudtillitsvalde og hovudverneombod i Førde kommune

Oppdatert 7. september 2017

01.06.2017 Filtype
Permisjonsreglement

06.10.2017 Filtype
Permisjonssøknad - skjema

Mai 2016

02.06.2016 Filtype
Personalforsikringar i Førde kommune

02.06.2017 Filtype
Politikk for rusmiddelbruk og pengespel i Førde kommune

16.08.2016 Filtype
Protokoll arbeidskle og klesgodtgjersle av 3.4.2009

14.04.2009 Filtype
Reiseregulativ

17.08.2016 Filtype
Retningslinjer for tildeling og godtgjersle av kommunikasjonsutstyr

16.08.2016 Filtype
Time og fråværsregistrering Visma web

18.06.2018 Filtype
Vedtak satser arbeidskleordning av 3.4.2009

14.04.2009 Filtype
Visma Web - pålogging for tilsette 13

13.09.2018 Filtype
Visma Web - rettleiar for tilsette 13

13.09.2018 Filtype