Landbruk

Landbruk dekker fagområda jordbruk, skogbruk, utmark, vilt- og anna naturforvaltning. Viktige oppgåver er til dømes tilskotsordningar og lovforvaltning  

Her er nokre av våre tenester:

Planar og rapportar 

Avløysarordning

Sunnfjord Landbrukstenester held til i Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 4. etasje.

tlf. 907 06 830. Medlemmane i avløysarordninga er frå Førde, Naustdal, Høyanger og Hyllestad kommune.

 

> Sjå også: Landbruksdirektoratet