Styringsdokument

– Førde kommune skal vere ein god stad å bu og vekse opp i, og vi skal alltid ha innbyggjarane sitt beste som siktemål (Etikkreglementet til Førde kommune).

Reglement og andre dokument som er styrande for vårt arbeid


Forskrifter og vedtekter

Fann du det du leitte etter?