Vakttelefonar

Vakttelefonar i Førde kommune
Vakttelefonar i Førde kommune
Type vakt Døgnvakt
Legevakt 116 117 (direktenummer 57 83 23 00)
Teknisk vakt 959 89 613 (veg, vatn, avløp)
Open omsorg 57 02 12 70

Vintervedlikehald

  • Brøyting, strøing og andre ting som gjeld vegar, kan du melde inn via FiksGataMi
  • Servicetorget tek imot meldingar om manglande brøyting/strøing i opningstida kl. 08:00–15:45, tlf. 57 72 20 00
  • Etter opningstid kan du ringe teknisk vakttelefon, tlf. 959 89 613
     

Spørsmål om veg, vatn og avløp på dagtid

(kl. 07:30–15:00)

  • Veg: 905 60 848
  • Vatn: 959 89 613
  • Avløp: 971 96 969
Andre krise- eller hjelpetelefonar
Andre krise- eller hjelpetelefonar
Krise- eller hjelpetelefonar Døgnvakt
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57 74 36 00
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Politiet 02800
Prestane i Sunnfjord 954 83 152

 

Kriseteam i Førde kommune

Kommunen har eit kriseteam som trer i funksjon ved ulukker, kriser og katastrofar.