Helsetunet, kjøkkentenesta

Kjøkkenet har som hovudoppgåve å gi eit trygt og godt mattilbod til dei som bur på Førde helsetun, dei som får middagslevering heime og dei som brukar kantinetilbodet. 

Vi driv hovudkjøkkenet, kantine/middagslevering, og gir kjøkkenverttenester til dei andre einingane ved Førde helsetun. 


Kjøkkentenesta held til i første etasje. Vegg i vegg med hovudkjøkkenet ligg kantina som er ein sentral samlingstad for ulike arrangement. 

Fann du det du leitte etter?